ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Article Ukrainian OPEN
Сауляк, Т.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: безпека; міжнародна безпека; безопасность; международная безопасность; safety; international safety

 В статті розглянуто теоретичні підходи до понять «безпека» та «міжнаро-дна безпека», які використовуються в західній політичній науці. Визначено особливо-сті сучасних підходів до безпекової складової європейських міжнародних відносин.  В статье рассмотрено теоретические подходы к понятиям «безопасность» и «международная безопасность», которые используются в западной политической науке. Определены особенности современных подходов к составляющей безопаснос-ти европейских международных отношений.  In the article it is considered theoretical going near concepts «safety» and «international safety», which are used in western political science. The features of the modern going are certain near the constituent of safety of the European international relations.
Share - Bookmark