ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Article Ukrainian OPEN
Однорог, М.А.; Білоцерківського національного аграрного університету (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 631.16 [УДК 330.322]

Розроблено основні напрямки подолання інвестиційної кризи сільськогосподарських підприємств Київської області. Висвітлено розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві. Досліджено особливості економічного змісту інвестицій та інвестиційного процесу в сільському господарстві. Обґрунтовано державне регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві. Досліджено організаційно-економічний механізм інвестування в сільському господарстві. Визначено напрями підвищення ефективності залучення та використання інвестицій у сільському господарстві Київської області.
Share - Bookmark