Analysis of factors and regularities of changes in compositional and design parameters of women clothing

Article OPEN
Paіhkevih, K. ; Vets, T. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Women`s jacket; compositional and design parameters; fashion trends; forecasting; typical design. | 687.016 | Жакет женский; композиционно-конструктивные параметры; модные тенденции; прогнозирование; типовая конструкция. | Жакет жіночий; композиційно-конструктивні параметри; модні тенденції; прогнозування; типова конструкція. | 344.687.016.437

The article describes the factors which have an influence on the changes in compositional and design parameters of typical clothe0s designing. A research of parameters of typical designs of women`s jackets of classical style was conducted. Designs of women`s jackets that were used in this research, were designed in the 1990-2010 timeframe, which enabled to take into account the diversity of the design parameters in the different periods of time. Based on the obtained results, the trend of changes in design parameters for 2010–2015 was forecasted. В статье рассмотрены факторы, влияющие на изменение композиционно-конструктивных параметров типовой конструкции одежды. Проведено исследование параметров типовых конструкций женских жакетов классического стиля периода 1990–2010 гг. На основе полученных результатов спрогнозирована тенденция изменения конструктивных параметров на 2010–15 гг. У статі розглянуто зміну конструктивних параметрів конструкції одягу. Також проведено теоретичне дослідження, об’єктом якого стали жіночі жакети класичного стилю. Обрані конструкції жакетів дозволили врахувати розмїття конструктивних параметрів у різні періоди. Під час проведення дослідження була опрацьована та систематизована інформація по  спрогнозована тенденція зміни конструктивних параметрів. Визначено, що дослідження параметрів формоутворення типової конструкції жіночого одягу за певний часовий проміжок є досить актуальним та потребує продовження, тому що отримані результати є джерелом для прогнозування модних тенденцій в майбутньому.
Share - Bookmark