ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ

Article Ukrainian OPEN
Демінський, С. А. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.01 (074.8)

Визначаються основні напрямки вдосконалення методики формування стратегії страхування транспортних ризиків через оптимізацію основних бізнес-процесів страховика: андеррайтинг, перестрахування, врегулювання збитків, розміщення коштів страхових резервів.
Share - Bookmark