ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Івашина, Є.М. ; Білан, М.П. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: туризм; облік; податкове законодавство | 657.446 : 338.48 (045) [УДК 658]

 В статті досліджено особливості організації обліку на туристичних підприємствах. Особлива увага приділена питанням, що виникли через зміни у податковому законодавстві у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.
Share - Bookmark