ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Article Ukrainian OPEN
Дяченко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: організаційна культура; інформаційна культура; организационная культура; информационная культура; The organizational culture; the information culture

 У статті розглянуто роль та значення інформаційної культури у її взаємозв’язку з організаційною культурою підприємства.  В статье рассматриваются роль и значение информационной культуры в ее взаимосвязи с организационной культурой организации.  The Role and value of the information culture is intercommunication with organizational culture of organization are considered in the paper.
Share - Bookmark