ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Дорошенко, І.В.; Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 338.124 [УДК 339.727]

Досліджено теоретичні і практичні аспекти виникнення фінансових криз у глобальному середовищі. У роботі розглядаються передумови виникнення, механізми розгортання та поширення фінансової кризи.Визначено вплив глобальної світової фінансової кризи на розвиток економіки в цілому та економіки України, зокрема проаналізовано особливості взаємовідносин економіки України з глобальним фінансовим середовищем та визначено основні чинники потенційного утворення криз.
Share - Bookmark