ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Войченко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: порт; потенціал; транзит; порт; потенциал; транзит; port capacity transit;

 Визначено проблеми формування транзитної привабливості воднотранспортної галузі України та підвищення конкурентоздатності перевезень. Определены проблемы формирования транзитной привлекательности воднотранспортной отрасли Украины и повышения конкурентоспособности перевозок. Defined the problem of transit vodnotransportnoyi attractiveness of Ukraine and improving competitiveness of transport.
Share - Bookmark