РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Article Ukrainian OPEN
СІДЕНКО, С.В.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету ; СТАДНИК, О.І.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; людський капітал; інвестиції в освіту; конкурентоспроможність; | 331.5+338

В статті проаналізовані особливості становлення і характерні риси інформаційногосуспільства. Розглянуті проблеми розвитку людського капіталу, особливо інвестиції в освіту і підвищеннякваліфікації, для забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Share - Bookmark