МЕТОД ПРОЕКТІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Article Ukrainian OPEN
Довгополова, Л. Д. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: етапи розвитку методу проектів, історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці, метод проектів. | УДК 371.3(045)

У статті розглянуто історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці, виділено етапи розвитку цього методу та уточнена періодизація. Підкреслюється значна роль, яку відігравав і відіграє метод проектів у  вирішенні проблеми розвитку пошуково-пізнавальних навичок студентів, формування у них уміння самостійно конструювати свої знання, бачити, формулювати і розв’язувати проблему, що розширює можливості для досягнення психологічної зрілості та сприяє успішному входженню студента у професійну діяльність. Автор висловлює думку про те, що сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних методів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учасників навчального процесу, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.
Share - Bookmark