ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
Тульчинська, С.О. ; Змієнко, М.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; стратегія; розвиток; капітальні інвестиції; прямі іноземні інвестиції; залучення інвестицій; инвестиции; стратегия; развитие; капитальные инвестиции; прямые иностранные инвестиции; привлечение инвестиций; investment; strategy development

 В статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні. Визначено основні форми інвестицій на вітчизняному ринку та їх значення для реалізації стратегії розвитку національної економічної системи.  В статье проанализированно текущее состояние инвестиционной деятельности в Украине. Определены основные формы инвестиций на отечественном рынке, а также их значение для реализации стратегии развития национальной экономической системы.  The article analyzes the current state of investment activity in Ukraine. Major forms of investment in the domestic market and their significance for the development strategy of national economic systems are determined.
Share - Bookmark