МАСКА Й МАСОЧНА КУЛЬТУРА У ВТІЛЕННІ СПІВПРИЧЕТНОСТІ САКРАЛЬНОМУ

Article Ukrainian OPEN
ЗАЙЧЕНКО, О.Г.; Київський національний лінгвістичний університет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: маска; роль; архетип; маніфестація; сакральне; співпричетність; | 316.663.5 [130.2]

Масочна культура розглядається у зв’язку із архаїчним мисленням та містеріальної традиці-єю та аналізуються її зв’язки із театром і карнавалом. Звертається увага на роль маски в сучасній культуріта, зокрема, постмодерні. Загалом, масочна культура трактується у ключі філософської антропології таметаантропології, як маркер архетипічного долучення до певних сенсів та цінностей.
Share - Bookmark