ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Кудерміна, О. І. ; Лісун, С. Л. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: групові норми діяльності, нормативна регуляція поведінки, соціальні норми, суб’єкт правоохоронної діяльності. | 34.01 [УДК 159.9]

Стаття присвячена аналізу психологічних особливостей нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. В межах піднятої для обговорення проблеми автори здійснили спробу розглянути систему нормативної регуляції поведінки людини, поняття соціальних норм та групових норм діяльності. В ході проведеного теоретичного дослідження автори прийшли до висновку, що регуляція поведінки поліцейського здійснюється шляхом складної взаємодії соціальних норм (актуальних для конкретно-історичного періоду його існування) та ієрархічної системи особистісних цінностей (притаманних для даного працівника правоохоронних органів). Шлях формування соціально очікуваної системи нормативної регуляції працівників Національної поліції України – це тривалий та складний процес трансформації правових засад діяльності, групових (діяльнісних) норм поведінки правоохоронця та модифікації проголошених норм діяльності в особистісні норми поведінки людини, що здійснює правоохоронні функції.
Share - Bookmark