ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОЩАДНИХ УСТАНОВ

Article Ukrainian OPEN
ПОЛІЩУК, Є.А.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фінансове посередництво; пенсійні фонди; страхові компанії; небанківські фінансові установи; | 336.76

Охарактеризовано договірні ощадні установи. Визначено проблеми та перспективи їх розви-тку. Доведено важливість довгострокових фінансових ресурсів для економічного зростання, зокрема, розвиткуфінансового ринку.
Share - Bookmark