ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
Отченаш, К.Г.; Київський національний економічний університет, м. Київ ; Вольвач, М. М.; Національний авіаційний університет України, м. Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.137.2(045)

Для успішного функціонування та росту конкурентноспроможності корпорації в економічному середовищі науково обгрунтована необхідність розроблення та прийняття корпорацією оптимальної стратегії.
Share - Bookmark