ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
ПРИКАЗКА, С.І.; Банківський інститут Вища школа (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: бюджет; державні фінанси; суб’єкти господарювання; фінансово-економічна політика;фінансування; фонди грошових коштів; | 338.24

Розглянуто основні функції державних фінансів в ринковій економіці. Автором визначенороль і функції державних фінансів в господарській діяльності суб’єктів економіки.
Share - Bookmark