КОНФЛІКТИ ВИТРАТ В МІКРОЛОГІСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Article Ukrainian OPEN
Позняк, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: конфлікт цілей; міжфункціональна взаємодія;конфлікт витрат; міжфункціональна логістична координація | 65.012.34 (045) [УДК 006.1]

 В статті порушено проблему конфлікту цілей, що породжує адекватний конфлікт витрат, а це зумовлює необхідність мінімізації загальних витрат та втрат підприємства й їх логістичної складової. 
Share - Bookmark