ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Article Ukrainian OPEN
Кам’янська, О.В.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Крупка, О.В.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.011

Розглянуто сутність та різні підходи до розкриття поняття управління інтелектуальною власністю на підприємстві, запропоновані українськими та іноземними дослідниками.
Share - Bookmark