ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОНЯТТЯ «СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ»

Article Ukrainian OPEN
ОБИДЄННОВА, Т.С.; Українська інженерно-педагогічна академія (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: структура; перетворення; структурні перетворення;криза; зміни; перебудова; зміна діяльності системи; ефективності роботи; | 330.101.5

В статті досліджено тлумачення понять «структура», «перетворення» та «структурніперетворення» в залежності від сфери наукової діяльності. На основі дослідження наукових робіт вітчизнянихта закордонних науковців, автором сформульовані поняття «структура», «перетворення» та «структурніперетворення» з метою найбільш точного визначення поняття «структурні перетворення» з подальшим йогозастосування в наукових розробках.
Share - Bookmark