СТАНДАРТИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Михальченко, О.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: розвиток кваліфікації персоналу, стандарти підготовки персоналу, методологія. развитие квалификации персонала, стандарт подготовки персонала, методология. personnel qualification development, personnel training standards, methodology.

 У статті проаналізовано стандарти та методології, які є основою забезпечення розвитку кваліфікації персоналу авіатранспортних підприємств.  В статье проанализированы стандарты и методологии, которые являются основой обеспечения развития квалификации персонала авиатранспортных предприятий.  Standards and methodologies which are the basis for personnel qualification development implementation are analyzed in this article.
Share - Bookmark