РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
ПЕРДЕЙЧУК, В.М.; ПВНЗ «Буковинський Університет» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фінансовий ринок; інформаційно-інституційне середовище; інвестиційний; кредитний та страховий ринки; | 332.1

В статті досліджено значимість основних сегментів фінансового ринку (інвестиційного,кредитного та страхового) для ресурсного забезпечення потреб соціально-економічної системи національногорівня. Визначено, що найбільш значимим є сегмент інвестицій, кредитний ринок відграє значно меншу роль(обсяги кредитування у 3,5 разів менші, ніж реальні інвестиції), страховий ринок відіграє ще меншу роль(страхові виплати по економіці України менші в 2,5 разів за обсяги кредитів).
Share - Bookmark