ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НАФТОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ

Article Ukrainian OPEN
БУРЛАКА, В.Г.; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: нафта; нафтопродукти; нафтопереробка; технологічний рівень; євростандарти; глибина переробки; бензин; дизельне паливо; інвестиції; технологічні процеси; | 339.92]((477):061.1 ЄС) [[665.6]

У статті проаналізовано основні тренди розвитку нафтопереробної промисловості в країнах ЄС відповідно з підвищенням екологічних вимог до якості моторних палив. Досліджено стан і визначено основні шляхи подолання технологічного відставання НПЗ України від рівня ЄС.
Share - Bookmark