ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
Борисюк, І.О. ; Ротанова, А.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: ефективність; доходи; витрати; прибуток; оцінка; рентабельність; обсяг перевезень; авіакомпанія; эффективность; доходы; расходы; прибыль; оценка; рентабельность; объем перевозок; авиакомпания; efficiency; revenues; expenses; profits; valuation

 У статті розглянуто систему показників, що використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності авіакомпанії.  В статье рассмотрена система показателей, используемых для оценки эффективности хозяйственной деятельности авиакомпании.  In the article the system of indicators used to evaluate the effectiveness of the airline business.
Share - Bookmark