ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРАТЕГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Article Ukrainian OPEN
Костін, О.М.; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330

У статті досліджено особливості забезпечення стійкого розвитку підприємства санаторно-курортного комплексу в стратегічному аспекті, зокрема, виокремлено типи економічної стійкості підприємства та зазначено чинники, що на неї впливають.
Share - Bookmark