ІНФОРМАТИКА ТА ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ

Article Ukrainian OPEN
Бірілло, І. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інформатика, сучасні інформаційні технології, комп’ютерне моделювання, архітектор. | 72 [УДК 378.147]

У статті розкрита актуальність проблеми підготовки майбутніх архітекторів,професійний рівень яких повинен відповідати вимогам сьогодення. У роботі розкрита роль навчальної дисципліни «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання». Визначено завдання курсу та результати навчання. Встановлено міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни, у відповідності до навчальних планів Національного авіаційного університету (НАУ), які визначають зміст і раціональне планування навчання з урахуванням потреб, відповідають сучасним вимогам, сприяють удосконаленню навчального процесу, а отже, і підвищенню рівня підготовки фахівців. Розкрито структуру, практичну спрямованість, значення вивчення навчального курсу інформатики і основ комп’ютерного моделювання для формування у студентів-архітекторів базової інформатичної компетентності як базису і обов’язкової передумови наступного формування у них фахово-інформатичної компетентності.
Share - Bookmark