АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Article Ukrainian OPEN
Сімкова, І. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: програми для навчання усного перекладу, принципи навчання перекладу, спецкурс для навчання усного перекладу з аркуша, цілі навчання перекладу, фахова компетентність перекладача. | 37.02 [УДК 372.881.111.1]

Стаття присвячена аналітичному огляду програм для навчання усного двостороннього перекладу майбутніх бакалаврів-філологів на сайтах ВНЗ. Розглянуто перелік якостей, укладений експертами міжнародних організацій в галузі перекладу та його навчання, якими повинен володіти висококваліфікований перекладач в усному перекладі. Обґрунтовано теоретичні передумови створення спецкурсу для навчання усного перекладу з аркуша. Описано положення, покладені в основу курсу, принципи (професійної спрямованості, релевантності, ситуативності, активності, творчого розвитку особистості та інтегративності) на яких побудовано процес навчання усного перекладу з аркуша та цілі (практична, освітня, професійна, емоційна, когнітивна та виховна), яким повинно бути підпорядковано здійснення навчання усного перекладу з аркуша. Проаналізовано субкомпетентності, що входять до складу фахової компетентності перекладача.
Share - Bookmark