МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Article Ukrainian OPEN
Шевченко, І.В. ; Лигін, О.К. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: лістинг; фондовий ринок; валютний ринок; трейдер-аналітик; технічний аналіз; фундаментальний аналіз; гіперболічна залежність; параболічна залежність; статистичний процесор SPSS; листинг; фондовый рынок; валютный рынок; трейдер-аналитик; технический анализ

 Розглянуто основи фундаментального аналізу прогнозування ціни на акцію за допомогою прийомів математичної регресії та статистичного процесора SPSS.  Рассмотрено основы фундаментального анализа прогнозирования цены на акцию с помощью приѐмов математической регрессии и статистического процессора SPSS.  Bases of fundamental analysis of prognostication of price are considered on an action by means of receptions of mathematical regression and statistical processor of SPSS.
Share - Bookmark