ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Article Ukrainian OPEN
Білоус, Н. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: компетентність, компетентнісний підхід, перекладач, комунікативність, професійно важливі якості, авіаційна галузь, філолог. | 81’25:629.73(045) [УДК 378.14]

У даній статті розглянуто проблему формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів у вітчизняній теорії і практиці. Приділена увага дослідженню впливу компетентнісного підходу на процес підготовки кваліфікованого фахівця з перекладу та на розвиток його комунікативних умінь і навичок для ефективної діяльності. Окреслено дефінітивний апарат із проблеми.
Share - Bookmark