ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРИ КРЕДИТУВАННІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Article Ukrainian OPEN
ПАВЛЮК, О.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР); соціальні та екологічні ризики; кредитування корпоративних клієнтів; фінансування інвестиційних проектів; моніторинг екологічного та соціального ризику; система управління ризиками; | 330.131.7 [339.732.2/.4]

В останні роки суспільство приділяє все більше уваги тому який вплив чинить кредитна таінвестиційна діяльність фінансових організацій на навколишнє середовище. Тому актуальним є впровадженнясистем управління екологічними та соціальними ризиками. Ці системи повинні відповідати специфіцідіяльності банку та рівню екологічних та соціальних ризиків, які пов’язані з його діяльністю.
Share - Bookmark