ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СВІТ-СИСТЕМИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Article Ukrainian OPEN
БІЛОРУС, О.Г. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобалізм; глобалізатор; конкурентоспроможність; глобальна дипломатія; Росія; Україна; ЄС; євроатлантичний глобалізм; євроазійський глобалізм; | 339.9 + 327.56

У статті розглядається стрімкий розвиток системи глобалізму, результатом формуванняякої стане поява абсолютної економічної та політичної влади союзів глобальних мегакорпорацій як новоїформи надексплуатації країн і регіонів, що, безсумнівно, приведе до дезінтеграції світу. Автор дає науковеобґрунтування закономірностей, шляхів і перспектив розвитку людства. Автор зазначає, що створенняоднополюсної глобальної надсистеми і нового тотального світопорядку є неминучим, і доходить висновкущодо існування об’єктивних законів глобалізму, в тому числі і закону глобалізації. Тотальний силовий глобалізмрозглядається як нова світова тоталітарна система, що сама по собі є загрозою людству. Пропонуєтьсянизка наукових рекомендацій збереження земної цивілізації і переходу до нової якості розвитку. Аналізуєтьсяросійська стратегія «Последняя битва за Украину», яка є виразним проявом глобальної кризи геополітики інебаченого загострення внутрішнього конфлікту у світ-системі глобалізму, конфлікту між євроатлантичнимглобалізмом (США – ЄС) і євроазійським глобалізмом (Росія). Автор розглядає місце України на геополітичнійкарті світу, шляхи вирішення російсько-українського конфлікту та збереження Україною своєї незалежності.
Share - Bookmark