ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Бондар, К.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: конкурентоспроможність; інвестиції; інновації; аеропорт; конкурентоспособность; инвестиции; инновации; аэропорт; competitiveness; investment; innovation; airport

 У статті розглядаються основні проблеми та перспективи розвитку авіаційного транспорту України.  В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития авиационного транспорта.Украины.  The article considers the main problems and prospects of development of Ukrainian air transport.
Share - Bookmark