ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Article Ukrainian OPEN
Березянко, Т.В.; Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.6

Важливим для якості корпоративного управління є структура власності, угоди із пов'язаними сторонами, прозорість та надійність аудиту, якість ради директорів. Національні аналітики більше уваги приділяють законодавчому врегулюванню таких дій топ-менеджменту як штучне запозичення або виведення активів в процесі реструктуризації, маніпулювання дивідендною політикою, розмивання ресурсів та розвиток процесів рейдерства, зростання залучення адміністративного ресурсу у вирішенні корпоративних конфліктів.
Share - Bookmark