ЩОДО НАПРЯМІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Article Ukrainian OPEN
МЄДВЄДКОВА, Н.С. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інвестиції; інновації; податкова пільга; податкове навантаження; НДДКР; | 336.22 (477) [330.322]

Обґрунтовано доцільність активізації державної політики щодо залучення інвестицій векономіку України. Розроблено практичні рекомендації щодо податкових заходів залучення інвестицій з метоюзабезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку країни.
Share - Bookmark