ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ

Article Ukrainian OPEN
Оксенюк, І. Л. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійна підготовка, майбутній фахівець управління проектами, система освіти, технічна вища школа, ситуативний метод, професійна компетентність, безперервна освіта, самостійна робота студента. | 378.001.13(477+100)(045) [УДК 373.61-057.4]

У статті представлено порівняльний аналіз системи освіти, професійної підготовки майбутніх фахівців з управління проектами в технічних вищих школах України та закордоном. Розглядається кращий світовий досвід та аналітичне обґрунтування перспектив адаптації його в українських вищих технічних школах. Також представлена порівняльна характеристика систем підготовки фахівців у країнах що розвиваються та з розвиненою економікою.
Share - Bookmark