ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Article Ukrainian OPEN
ГЕРНЕШИЙ, В.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: комунікаційна стратегія; мотиваційна модель; авіаційна галузь; | 629.73(477)(045) [338.45]

У статті розглянуто проблему формування, становлення та реалізації мотиваційної моделікомунікаційної стратегії реалізації позитивного іміджу авіаційній галузі України в глобальному середовищі.
Share - Bookmark