ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
ЯРЕСЬКО, Р.С.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» факультет менеджменту та маркетингу (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: ризик; енергетичне підприємство; енергоринок; передумови виникнення ризиків; ризик менеджмент; | 004.413.4 [330.3]

Розглянуто передумови виникнення ризиків на енергетичних підприємствах України. Прове-дено аналіз факторів формування передумов ризиків енергопідприємств.
Share - Bookmark