ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ»

Article Ukrainian OPEN
Старинець, О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: мультимедійна презентація, лінгвокраїнознавство, інформаційно-комуніка-ційні технології, програма Microsoft Office Power Point | 811.111:338.48 [УДК 378.016]

У статті проаналізовано обґрунтування та шляхи використання мультимедійних презентацій у викладанні курсу «Лінгвокраїнознавство в туристичному бізнесі», розглянуто етапи підготовки мультимедійних презентацій, принципи підбору матеріалу.
Share - Bookmark