ПЕРСПЕКТИВИ ДВОСТОРОННЬОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРКМЕНІСТАНОМ

Article Ukrainian OPEN
ПАНЧЕНКО, Є.Г.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; ЗАГОРОДНІЙ, І.П.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: двостороннє торговельно-економічне співробітництво; перспективи; експорт; імпорт; Туркменістан; Україна; | 339.56.055

В статті розглянуто розвиток та сучасне двостороннє торговельно-економічне співробіт-ництво між Україною та Туркменістаном. Виявлено національні інтереси країн України та Туркменістану удвостороннтому торговельно-економічному співробітництві. Природний газ має найбільше значення у дво-сторонньому торгівельно-економічному співробітництві (співпраця є перспективною у торгівлі, інжиніринго-вих послугах щодо розвідки, видобутку та транспортуванні природного газу). Визначено перспективи, якіпов’язані зі збільшенням обсягів взаємної торгівлі та диверсифікації напрямків співробітництва у енергетич-ному та неенергетичному секторах.
Share - Bookmark