МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Заслужена, А. А. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: філолог, англійська мова та література, вища освіта, компетентнісний підхід, стандарти вищої освіти. | УДК 378.147 – 057.87 = 111(477) (045)

Стаття присвячена проблемі вдосконалення підготовки філологів з англійської мови та літератури у ВНЗ України. На основі результатів дослідження законодавчої бази Швейцарської Конфедерації з реалізації мовної політики в країні, аналізу навчальних планів з підготовки філологів у швейцарських університетах та особливостей організації педагогічного процесу у цих ВНЗ обґрунтовано методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу підготовки філологів з англійської мови та літератури в системі вищої освіти України.
Share - Bookmark