КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ

Article Ukrainian OPEN
Крейдич, І.М.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 005.236 [УДК 658.152]

У статті досліджуються теоретико-методологічні та методичні підходи до управління інвестиційними процесами та визначення потреби промислових підприємств в інвестиційних ресурсах.
Share - Bookmark