УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Article Ukrainian OPEN
Арістова, Н. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інноваційні педагогічні технології, мовна підготовка, мовний портфель, вища школа. | УДК 378.147

У статті обґрунтовується необхідність впровадження інноваційної технології «Мовний процес» при вивченні іноземної мови у навчальний процес сучасних нелінгвістичних закладів освіти з метою його подальшого удосконалення.
Share - Bookmark