ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
ЯРЕМКО, Л.А.; Львівська комерційна академія (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: відкрита економіка; зовнішньоекономічний сектор економіки; дуалістична економіка; зовнішньоекономічні загрози; зовнішньоекономічна безпека країни; політика протекціонізму; | 332.21+65.012.8 [339.9]

Досліджується роль зовнішньоекономічного сектору в пострадянській перехідній економіці у прискоренні соціально-економічного розвитку за умов забезпечення зовнішньоекономічної безпеки.
Share - Bookmark