ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF IMPLEMENTATION STRATEGY OF SOCIAL AND LABOR POTENTIAL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT

Article English OPEN
ГАЛЬПЕРІНА, Л.П.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Organizational and mechanism; social and employment potential; European development | 339.9 (045) | організаційно-економічний механізм; соціально-трудовий потенціал; євроінтеграція

 Research оrganizational and  mechanism implementing development strategies of regulation of social labor potential. On the basis of international experience proved the necessity of forming a focused organizational-economic mechanism of development of social and labor potential.  Исследованы регулятивные принципы реализации стратегии развития социально-трудового потенциала в глобальной среде. На основе обобщения мирового опыта доказана необходимость целенаправленного формирования организационно-экономического механизма развития социально-трудового потенциала.  Досліджено регулятивні засади реалізації стратегії розвитку соціально-трудового потенціалу в глобальному середовищі. На основі узагальнення світового досвіду доведено необхідність цілеспрямованого формування організаційно-економічного механізму розвитку соціально-трудового потенціалу.
Share - Bookmark