ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Скопінцев, Ю.В., ; Копаниця, М.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658 [УДК 338.2]

Розглянуто стратегічне планування як  управлінський процес створення і забезпечення стратегічної відповідності між цілями, потенціальними можливостями, шансами авіакомпанії і результатами взаємодії зі своїми найчисленнішими маркетинговими агентами-посередниками з продажу авіаційних перевезень
Share - Bookmark