FACTORS AFFECTING INTERNATIONAL LABOR MIGRATION

Article Russian OPEN
КОВАЛИК, І.І.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: labor migration; labor market; labor mobility; quality of life | 331.327.339 | миграция населения; рынок труда; трудовая мобильность; качество жизни | міграція населення; ринок праці; трудова мобільність; якість життя

 The article reviews the evolution of the main theories that explain the labor migration system impacts on international labor migration are shown. Particular attention is paid to the analysis of external labor migration factors in Ukraine based on the use of the basic tenets of the "push and pull factors" theory.  В статье рассмотрено эволюция основных теорий, которые объясняют международную трудовую миграцию, предложено систему факторов влияния на международную трудовую миграцию. Особое внимание уделено анализу факторов внешней трудовой миграции населения Украины на основе использования основных положений теории «притягивания-отталкивания».  У статті розглянуто еволюцію основних теорій, що пояснюють трудову міграцію населення, запропоновано систему факторів впливу на міжнародну трудову міграцію. Особливу увагу приділено аналізу чинників зовнішньої трудової міграції населення України на основі використання основних положень теорії «притягання-виштовхування».
Share - Bookmark