ТНК В ІНСТИТУЦІЙНІЙ АРХІТЕКТУРІ ГЛОБАЛЬНОГО УРЯДУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
РИБАЛКО, Ю.С.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: ТНК; глобалізація; глобальне урядування; світовий уряд; глобальні проблеми; світова Економіка; | 339.942 [339.92]

У статті автор аналізує теоретичні підходи щодо глобального урядування світовоїекономіки, обґрунтовує необхідність удосконалення та модифікації сучасних концепцій управління та моделейрозвитку глобалізаційних процесів, обумовлених кардинальними трансформаціями у світовому господарстві вкінці ХХ – на початку ХХІ ст., визначає місце транснаціональних корпорацій у інституційній архітектуріглобального урядування світової економіки.
Share - Bookmark