РОЛЬ ДОЛАРА В СЦЕНАРІЯХ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Article Ukrainian OPEN
РЕЗНІКОВА, Н.В.; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; ВІДЯКІНА, М.М.; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародна валютна система; долар США; багатополярність; фінансова криза; ліквідність; резервна валюта; | 339.9.336.744

Розкрито методологічні підходи до дослідження ролі долара США в розгортанні фінансової кризи та в існуючій міжнародній валютній системі. Наводяться потенційні сценарії трансформації міжнародної валютної системи. Аналізуються перспективи збереження домінуючого статусу американської валюти в багатополярній фінансовій архітектурі.
Share - Bookmark