ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Барановська, Л. В. ; Барановський, М. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: національна самосвідомість, полікультурність, Єдиний європейський простір вищої освіти, мобільність. | 378.60/.69 [УДК 159.98 – 057.87]

У даній статті визначено особливості спрямованості вітчизняної системи вищої освіти в умовах євроінтеграції. Вона функціонує на основі  принципів європейського полікультурного освітнього середовища.
Share - Bookmark