ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: СТРАТЕГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Жмуденко, В.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економічна безпека; регіон; аграрна сфера; экономическая безопасность; регион; аграрная сфера; economical safety; region; agricultural sphere

 Розроблено концептуальну модель формування економічної безпеки на регіональному рівні. Визначено внутрішні та зовнішні загрози та запропоновано стратегію економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні.  Разработано концептуальную модель формирования экономической безопасности на региональном уровне. Определено внутренние и внешние угрозы и предложено стратегию экономической безопасности аграрной сферы на региональном уровне.  The conceptual forming model of the economical safety at the regional level is development. Internal and external threats are defined and the agricultural sphere economical safety strategy at the regional level is suggested in this article.
Share - Bookmark