МАРКЕТИНГОВА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Article Ukrainian OPEN
Сич, Є. М.; Національний авіаційний університет ; Андрієнко, М. М.; Національний авіаційний університет ; Сагай, О. М.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: контейнерні перевезення; маркетингові дослідження; показники; ефективність; якість; клієнти; сервісне обслуговування; | 656.2.073.235 | контейнерные перевозки; маркетинговые исследования; эффективность; качество; клиенты; сервисное обслуживание; | container shipping; market research; performance; efficiency; quality; customers service;

Стаття визначає організаційно-економічну модель транспортного сервісного центру, який здійснює контейнерні, інтермодальні та комбіновані перевезення. Значна увага у статті приділяється процесові проведення маркетингових досліджень, засобам, за допомогою яких їх доцільно виконати та тим завданням, які необхідно при цьому розв’язати. Статья определяет организационно-экономическую модель транспортного сервисного центра, который осуществляет контейнерные, интермодальные и комбинированные перевозки. Значительное внимание в статье уделяется процессу проведения маркетинговых исследований, средствам, с помощью которых их целесообразно выполнить и тем задачам, которые необходимо при этом решить.Ключевые слова: контейнерные перевозки, маркетинговые исследования, эффективность, качество, клиенты, сервисное обслуживание. This article sets out the organizational and economic model of the transport service, which provides container, intermodal and combined transportation. Much attention in the article is paid to the process of marketing research, the means by which they should perform those tasks, that must be solved.
Share - Bookmark